Ředitel příspěvkové organizace (Karviná)

Nový domov, příspěvková organizace nabízí v Karviné volnou pracovní pozici "Ředitel příspěvkové organizace". Nástupní mzda je 31 880 – 46 740 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Ředitel příspěvkové organizace
Obor(y):
Management, Zdravotnictví
Obec:
Karviná
Mzda:
31 880 – 46 740 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Nový domov, příspěvková organizace
U Bažantnice 1564/15
73506

Další informace o volném místu

RADA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

vyhlašuje

KONÁNÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace kraje:
Nový domov, příspěvková organizace, U Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná, IČO 00847330

s 6měsíční zkušební dobou dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky:

a) ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu s minimálně 3 lety praxe v řídící funkci, nebo
b) ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru, než je uvedeno v bodě a) a splnění odborné způsobilosti k výkonu sociálního pracovníka dle ustanovení §110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jiným způsobem, než vysokoškolským vzděláním uvedeným v bodě a)
s minimálně 3 lety praxe v řídící funkci, nebo
c) ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru, než je uvedeno v bodě a) a minimálně 5 let praxe v řídící funkci a minimálně 2 roky praxe v sociální oblasti,
d) znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s výkonem funkce,
e) občanská a morální bezúhonnost.

Platové zařazení:

12. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost přiznání osobního příplatku, přiznání příplatku za vedení - dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Písemně zašlete tyto doklady:

a) podepsanou přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon i mobilní a e-mail),
b) ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
c) strukturovaný životopis zaměřený na dosavadní odbornou praxi
a zkušenosti v řídících funkcích, včetně základní charakteristiky vykonávaných činností,
d) originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců),

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze v termínu doručené přihlášky doložené kompletními výše uvedenými doklady. Obálku označte heslem:
NEOTVÍRAT - KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 9. 2024, případně dle dohody

Přihlášku lze podat v termínu do 12. 4. 2024 včetně, a to:
" prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (rozhoduje datum předání provozovateli poštovních služeb - nejpozději 12. 4. 2024),
" osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, (rozhoduje razítko podatelny krajského úřadu - datum podacího razítka nejpozději 12. 4. 2024),
" datovou schránkou,
" e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem
Adresa:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor sociálních věcí
28. října 2771/117
702 00 Ostrava

elektronická podatelna: posta@msk.cz
název datové schránky: Moravskoslezský kraj
identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

Kontakt na zaměstnavatele

Mgr.Bc. Alice Weniger
telefon: 595622463
email: alice.weniger@msk.cz

Nový domov, příspěvková organizace
Karviná
73506

telefon: 596 348 651
email: sekretariat@ndkarvina.cz


Poslední změna: před 2 týdny